Bhavish Aggarwal talks to CNBC-TV18's Latha Venkatesh

Published: Sep 3, 2018